HODNÉ ŠTĚNĚ

AGRESIVITA VŮČI CIZÍM PSŮM

Malí pejsci a psi, kteří byli napadeni jiným psem, se často sami začnou chovat agresivně. Štěkají, vrčí nebo dokonce vyjíždí na jiné psy bez zjevné příčiny.

Podívejme se na to, jak takovéto chování vzniká, proč se psi takhle chovají,
jakých chyb se dopouštíte vy majitelé a co s tím vlastně můžete udělat.

Je váš pes agresivní?

Agresivita vůči cizím psům má několik vývojových stádií. Může začít strachem a snahou vyhnout se psům. Pokud se ale problém neřeší, situace se postupně zhoršuje a pes časem přejde k štěkání a vrčení na psy, a nakonec přeroste až k otevřené agresivitě. Na začátek se podívejte na to, v jakém stavu se nachází váš pes :

  1. Bojí se cizích psů. Vyhýbá se jim a pokud může, uteče.
  2. Na cizí psy štěká. Snaží se je tím zastrašit a odehnat.
  3. Na cizí psy vrčí a vyjíždí po nich. Pokud by se přiblížili, pustil by se do konfliktu.
  4. Pokud vidí cizího psa, zaútočí na něj. Jde okamžitě do konfliktu, i když je druhý pes nekonfliktní.

Pes může ze začátku nevhodně reagovat jenom na jeden typ psa nebo na jednoho konkrétního psa, který mu vadí. Postupně se ale může začít chovat agresivně vůči všem psům bez rozdílu.

Důvody k agresi

Příčin, proč se pes chová agresivně, je více. Ty základní důvody jsou:

  1. Nedostatečná socializace. Jako štěně měl pes málo (nebo žádné) zkušeností s jinými psy, a proto nedokáže správně číst řeč těla a signály od jiných psů. Nerozezná, kdo se chová přátelsky a kdo ho chce napadnout.
  2. Majitel podporuje bázlivé chování psa. Často to dělá nevědomky, např. ho zvedá do náruče vždy, když jde kolem jiný pes nebo reaguje přehnaně, když se nějaký pes přiblíží. Tento problém je typický pro malá plemena.
  3. Pes byl napaden cizím psem. Často náhle nebo neprávem, a teď očekává útok od všech psů.
  1. Pes je příliš dominantní – a chce si podřídit ostatní psy, a to i násilím.

V prvních třech případech je důvodem psího chování strach. Poslední bod je výsledkem nedůsledné výchovy a je potřeba psa správně zařadit v hierarchii a naučit ho, jak se má chovat. Pes se nebojí, naopak je až příliš sebejistý a nemá správně nastavené hranice. Na nápravu agresivního chování se ale dá použít stejný postup.

Column Title

Synergestic actionables. Organic growth deep dive but circle back or but what’s the real problem we’re trying to solve here?

Column Title

Synergestic actionables. Organic growth deep dive but circle back or but what’s the real problem we’re trying to solve here?

Column Title

Synergestic actionables. Organic growth deep dive but circle back or but what’s the real problem we’re trying to solve here?