MANIPULACE SE SOUHLASEM

Štěňata se přirozeně brání jakékoliv manipulaci, čištění, česání či ošetřování . Je to pro ně nepřirozené – v přírodě asi neuvidíte dospělého psa, jak čistí nějakému štěněti zuby, prozkoumává mu tlamu či uši, češe a koupe ho, ošetřuje mu rány nebo ho zvedá. Prvním krokem je tedy překonat u štěněte přirozený odpor a přesvědčit ho, že se manipulace a ošetření nemusí bát a že se mu spolupráce vyplatí.

TIP: Trénujte, když je štěně unavené, vyběhané a spokojené – vyhnete se tak tomu, že bude chtít trénink převést na hru nebo vás kousat – zjednodušíte tak cvičení sobě i štěněti.

POVEL PAMLSEK + AKCE ODMĚNA
Každou činnost pojmenujte specificky – „uši“, „oči“, „tlapka“, „nůžky“, „zuby“, „česat“ nebo používejte celou větu: „Pojď, jdeme tě učesat!“ nebo „Šup do vany!“ apod.Díky povelu štěně ví, co přesně teď bude následovat. Mohlo se tedy psychicky připravit a lépe celou situaci zvládne. Dává vám souhlas a hezky s vámi spolupracuje.Za podstoupené nepohodlí a krásnou spolupráci si štěne rozhodně odměnu zaslouží!
(ze začátku odměnu okusuje, pak se na pamlsek jenom dívá a nakonec ho nevidí vůbec)

POCHOPENÍ PRINCIPU

Štěně mějte uvázané, pokud je to nutné – máte tak jistotu, že vám nebude utíkat. Hned od začátku ho tak učíte, že ošetření se nemůže vyhnout nebo se mu dokonce bránit. Samozřejmě, pokusíte se celé cvičení udělat pro štěně co nejpříjemnější. Napředujte pomalu, aby si na manipulaci zvyklo a postupně tak bude zvládat i náročnější zásahy.

1. Vyslovte povel

Konkrétním povelem štěněti říkáte, co přesně bude následovat a ono se na to může psychicky připravit. Po pár opakováních si štěně jednotlivé povely zapamatuje a naučí se je rozlišovat. Není pak překvapené, když s ošetřením začnete.

2. Nabídněte pamlsek

Štěně tím zvete ke spolupráci a hned na úvod mu jasně ukazujete, co za to získá. Pokud je pro štěně pamlsek dostatečně lákavý, rádo se něco nového přiučí, případně bude ochotné překonat i nemalé nesnáze či absolvovat trochu toho nepohodlí, aby pamlsek získalo. Zároveň snahu a touhu uspět necháváte na štěněti a tak ten, kdo se víc snaží, je vaše štěně (víc o tomhle triku píšu v článku Jak se štěně učí – pokus, omyl).

3. Získejte souhlas

Podle reakce štěněte po vyslovení povelu a ukázání pamlsku hned vidíte, jestli je na cvičení připravené nebo ne. Ze začátku trénujte, jen když je situace ideální, štěně má zájem a samo spolupráci nabízí. Je to pak jeho volba ošetření podstoupit, a vlastnímu rozhodnutí se nebude tak protivit. Naopak, je pak odvážnější, zvládne toho víc a trénink bude hezky rychle napredovat!

4. Ošetřete štěně (nechte ho okusovat pamlsek)

Aby se štěně nesoustředilo na ruku, kterou ho ošetřujete, zaměstnejte ho okusováním pamlsku. Tak se učí, co přesně manipulace v této fázi znamená: štěně nechá na sebe sáhnout a zvládne malý úkon, zatímco doluje pamlsek z vaší ruky. Ze začátku je vaše ošetření jenom náznakové a pro štěně lehko snesitelné a akceptovatelé. Vytváří si tedy dobrý vztah k tomuto cvičení – za málo práce získává okamžitě cennou odměnu. A to se mu oplatí – rádo bude s vámi trénovat i příště!

5. Odměňte štěně

Štěneti dovolte sníst celý pamlsek až po ukončení cvičení – ze začátku trvá manipulace pár vteřin, postupně čas prodlužujte. Štěně se tak učí, že odměnu získá za absolvování ošetření, a ne dřív. Toto pochopení je základem toho, abyste se postupně mohli zbavit pamlsku (tj. štěně ho časem už neokusuje, jenom se na něj dívá, a nakonec ho nepotřebuje vidět vůbec).

Možnost přerušit ošetření

Dejte štěněti možnost přerušit ošetření – bude se cítit bezpečněji a dosáhnete tak lepší spolupráce a rychlejšího pokroku. Pokud je ošetření pro štěně moc náročné nebo nepříjemné, může vám dát najevo, že potřebuje pauzu. Dopřejte mu chvilku oddychu a štěně vám pak samo naznačí, že je opět připravené a nabídne pokračování.

Postupně přidávejte stále náročnější úkony, až nakonec
štěně bez problémů zvládne celé ošetření (i bez pamlsků).

VÝSLEDEK
Po vyslovení povelu štěně způsobně sedí, okusuje pamlsek (časem se na něj jenom dívá), nechá na sebe sahat a různě se sebou manipulovat. Nebrání se vaším dotekům a neuhýbá před vaší rukou. Naopak, na cvičení se těší.

Zuzana Važanová
16.8.2021