Jak se štěně učí

JAK SE ŠTĚNĚ UČÍ

CO SE ŠTĚNĚ UČÍ

1. Pravidla určujete vy, štěně je musí respektovat.
2. Máte právo nárokovat si pozornost štěněte, a to i když je tam něco jiné, zajímavější.
3. Co řeknete, to platí – jste důslední. Vždy trvejte na splnění povelu.
4. Výcvik ukončujte vy, když to štěně ještě baví. To platí taky pro hru, mazlení a pod.
5. Divokost, neklid a vynucování k ničemu nevede. Naopak klidné, poslušné a podřízené chování vede k cíli – k odměně, pochvale, společné hře nebo štěně může jít za psy, běhat na volno a pod.

KAŽDÝ CVIK MÁ 3 KROKY :

1. pochopení cviku (1-3 dny)
2. tréning v klidném prostředí (1 týden) – dokonalé procvičení cviku
3. trénink v rušném prostředí (1 měsíc) – pes se učí, že poslechnout musí vždy a všude

Až pak následuje poslední fáze:
+ povel se stává povinností
  + odbourání pamlsku
  + váš povel se stává nadřazený všemu ostatnímu

VÝSLEDEK TRÉNINKU
Pes reaguje na povel kdekoliv, i když nemáte odměny a nechce se mu (má tam něco lepší). Povel vnímá jako svou povinnost a je si vědomý, že nemůže odmítnout poslechnout. Takovéhoto výkonu je schopné až štěně v půl roce, a to po několika měsících výcviku. Poslušnost psa v rušném prostředí je dovednost, kterou získá tréninkem a každodenním opakováním.

Přejít nahoru