JDE MI TO SKVELĚ (3.krok)

V prvním kroku štěně naučíte, co přesně má udělat po vyslovení povelu. Vaším úkolem je pomocí pamlsku navést štěně do správné pozice a jeho úkolem je dostat se do této pozice a získat za to pamlsek. Jde to rychle, štěněti stačí na pochopení pár úspěšných pokusů za sebou.

1.Povel je jen jeden

Štěně nezná význam slov. Dokáže se ale naučit, že když po vyslovení nějakého slova udělá konkrétní činnost, získá pamlsek. Odměnu proto musí získat přesně v momentě, kdy se nachází v požadované pozici nebo dělá požadovanou aktivitu. Štěně se totiž snaží zapamatovat si, co dělalo, když získalo pamlsek. A to zopakuje i příště. Pokud ho tedy odměníte, když pracuje nesprávně, nepřesně nebo už pozici opustilo, naučí se dělat cvik i s touto chybou.

2.Štěně musí povel splnit

Začněte používat ukončovací povel „Volno!“. Tento povel štěněti říká, že práce skončila a může odejít. Vyslovte ho ihned poté, co jste štěněti dali pamlsek a ukažte mu jiný pamlsek, kvůli kterému musí pozici opustit a jít si pro něj. Štěně by totiž stejně odešlo. Pamlsek je zatím pro něj jediným cílem.

3.Povel musí být splněný správně

Začněte používat ukončovací povel „Volno!“. Tento povel štěněti říká, že práce skončila a může odejít. Vyslovte ho ihned poté, co jste štěněti dali pamlsek a ukažte mu jiný pamlsek, kvůli kterému musí pozici opustit a jít si pro něj. Štěně by totiž stejně odešlo. Pamlsek je zatím pro něj jediným cílem.

4.Pamlsek dáváte štěněti vy, nemůže si ho vynutit

Začněte používat ukončovací povel „Volno!“. Tento povel štěněti říká, že práce skončila a může odejít. Vyslovte ho ihned poté, co jste štěněti dali pamlsek a ukažte mu jiný pamlsek, kvůli kterému musí pozici opustit a jít si pro něj. Štěně by totiž stejně odešlo. Pamlsek je zatím pro něj jediným cílem.

5.Povel ukončujete vy, ne štěně

Začněte používat ukončovací povel „Volno!“. Tento povel štěněti říká, že práce skončila a může odejít. Vyslovte ho ihned poté, co jste štěněti dali pamlsek a ukažte mu jiný pamlsek, kvůli kterému musí pozici opustit a jít si pro něj. Štěně by totiž stejně odešlo. Pamlsek je zatím pro něj jediným cílem.

Jak štěně naučit ….?

U povelu „Lehni!“ začínáte tím, že štěně dáte do pozice „Sedni!“. Pamlsek držíte před jeho nosem. Vyslovíte povel „Lehni!“ a pomalu posouváte pamlsek kolmo dolů až k zemi. Štěně by mělo následovat pamlsek. Bude se snažit k pamlsku dostat a zkusí mnoho způsobů. Lehnutí bude až jedna z jeho posledních možností. Pokud štěně vstane, napravte ho opět do sedu a začněte od začátku. Může to trvat i několik minut, než si štěně nakonec lehne. V tomto momentě mu dejte pamlsek, pochvalte ho a potvrďte mu správnost jeho chování: „To je šikovný, tak je lehni!“. Musí být splněna dvě kritéria – zadek musí být na zemi a lokty se musí dotýkat země. Pamlsek musí přijít, když je štěně přesně v této pozici. Nepropásněte tuto chvíli, štěně rychle pozici zase opustí. Vyhodnotilo by to pak jako špatný pokus, a příště by hledalo jiný způsob, jak se k pamlsku dostat.

Rating: 1 out of 5.

Zuzana Važanová

Autorka kurzu pro štěňata, videokurzů, e-booků a blogu. Věnuji se výcviku, výchově a socializaci štěňat všech plemen už od věku 10 týdnů. Individuální lekce probíhají v Praze, na Zbraslavi nebo u vás doma.


Přejít nahoru