POVEL „K NOZE!“

CELÝ POSTUP: PŘIVOLÁNÍ K NOZE A CHŮZE U NOHY

Spolu s Remie vám ukážeme postup tréninku povelu „K noze!“. Není možné jednotlivé kroky
přeskakovat, nesnažte se tedy trénink uspěchat. Každý krok pořádně procvičte a upevněte!

Kdy vyslovit povel

Ze začátku vyslovujte povel „K noze!“ před každou změnou, tj. před vykročením, zastavením a při změně směru. Na konci stačí vyslovit jeden povel na začátku, štěně už na změny nemusíte upozorňovat.

Štěně nesmí odejít

Štěně od začátku učte, že nesmí povel ukončit samo a netolerujte mu odcházení bez dovolení. Po přiběhnutí na povel „K noze!“ (štěně přibíhá a sedne si vedle vaší levé nohy) ho odměňte a dejte mu povel „Zůstaň!“. Postupně to už nebude potřebovat, štěně se naučí neodcházet. I při chůzi platí, že štěně nesmí odejít bez dovolení. Mělo by věnovat plnou pozornost vám, netolerujte mu zastavování, čichání či koukání kolem.

Prodlužování výdrže

Štěně nemá moc velkou schopnost soustředit se a rychle se unaví. Ze začátku trénujte krátce a používejte chutné pamlsky. Štěně si vytvoří k povelu pozitivní vztah a utvrdí se v tom, že se oplatí věnovat vám pozornost. Díky tomu můžete postupně prodlužovat čas chůze. Ze začátku si delší vzdálenost rozdělte na menší úseky, a po každém úseku se zastavte a štěně odměňte.

Jak se zbavit pamlsků

Ze začátku štěně potřebuje, abyste pamlsek drželi celou dobu přímo před jeho nosem. Postupně ruku s pamlskem zvedáte, pamlsek držíte ve výšce ramen. Štěně pořád pamlsek potřebuje vidět, aby udrželo pozornost. V dalším kroku se naučí pracovat, i když pamlsek nevidí. Věří vám, že mu ho nakonec dáte. Pamlsky postupně používáte už jenom v náročných situacích a při tréninku v rušném prostředí. V běžném klidném prostředí štěně neodměňujete. Nakonec bude štěně schopné pracovat kdekoliv a bez pamlsku.

Z tréninku do praxe

Natrénujte přivolání a chůzi u nohy dokonale v klidném prostředí. Pak trénujte v blízkosti hračky nebo misky s pamlsky (princip odložené odměny). Štěně se naučí, že váš povel má vždy přednost před lákadly v okolí. Pak se můžete vrhnout na trénink v reálném prostředí, kde vás ruší kolemjdoucí lidé, běžci, kola, děti na koloběžkách, psi za plotem, volně pobíhající psi, hluk, ruch města, mhd nebo různá zvířata.

VÝSLEDEK

Štěně přiběhne (oběhne vás) a sedne si k vaší levé noze. Sedí rovně, zadek má vedle vaší paty. Bez dovolení neodchází. Pokud vykročíte, vykročí s vámi. Jde těsně vedle vás a plynule mění směr spolu s vámi. Když zastavíte, sedne si a čeká. Odchází až po vyslovení ukončovacího povelu „Volno!“. Ze začátku je ideální, pokud vám štěně po celou dobu věnuje pozornost a dívá se na vás. S postupujícím tréninkem je štěně schopné chodit krásně u nohy, a zároveň sledovat okolí.

PŘIVOLÁNÍ K NOZE

ŠTĚNĚ UČÍTE PŘIBĚHNOUT, OBEJÍT VÁS A SEDNOUT SI K LEVÉ NOZE

Dnešním úkolem bude seznámit štěně s povelem „K noze!“. Naučíte ho na povel přiběhnout, oběhnout vás, sednout si k vaší levé noze a bez dovolení neodcházet. Ze začátku štěně navádějte pomocí pamlsku. Postupně se pamlsků i posunků zbavíte. Cvičení ukončete povelem „Volno!“.

Je to jednoduché pohybové cvičení a štěně jej rychle zvládne. Za málo námahy získá hodnotnou odměnu, takže si povel rychle oblíbí. Od začátku podporujte u štěněte radost z tréninku, rychlost a přesnost. Bude k vám pak běžet hezky rychle a u cvičení bude vypadat radostně a spokojeně.

ROZCVIČKA

Některá štěňata jsou opatrná a nerada chodí kolem vás. Doporučuji štěně před samotným tréninkem povelu „K noze!“ rozcvičit pomocí jednoduchého cvičení. Naučte štěně následovat vaši ruku, ve které držíte pamlsek. Štěně se naučí dělat obloučky, osmičky a obcházet vaše nohy. I když si pamlsek překládáte z ruky do ruky, jde vždy za tou rukou, ve které je pamlsek. A to je hodně důležité pro trénink přivolání k noze. Potřebujete totiž, aby štěně následovalo ruku s pamlskem plynule a rychle.

POSTUP

Základní pozice. Štěně se nachází před vámi, sedí nebo má volno. Zatím nepřivolávejte štěně, když je vedle vás, je to pro něj moc těžké. Vy stojíte a držíte v pravé ruce pamlsek. Trénujte v klidném prostředí. Štěně by mělo být plné energie a mít zájem o výcvik a pamlsky. Po splnění povelu nepožadujte, aby vedle nohy zůstávalo nebo pokračovalo s vámi chůzí u nohy. To přidáme později!

 1. JMÉNO, K NOZE!
  Štěně oslovte a dejte mu povel „K noze!“. Povel je rázný a rozhodný, jako by jej štěně už dávno znalo. To ho povzbudí na povel aktivně reagovat.
 2. ŠTĚNĚ VÁS OBCHÁZÍ
  Ukažte štěněti, že máte v pravé ruce pamlsek. Štěně se k vám rozběhne. Naveďte ho poza vás (tam si přeložíte pamlsek z pravé ruky do levé a pak zas do pravé) až k vaší levé noze.
 3. ŠTĚNĚ SI SEDNE
  Dejte mu povel „Sedni!“ a pamlsek zvedněte nad jeho hlavu. Sedne si, aby na něj vidělo.
 4. PAMLSEK, VOLNO!
  Štěně odměňte a ukončete cvičení povelem „Volno!“. Štěně odveďte pomocí pamlsku pryč.

Požadujte přesnost. Od začátku trvejte na tom, aby si štěně sedalo rovně. Jeho zadek by se měl dotýkat vaší paty, a jenom v této pozici ho odměňujte. Postupně se bude samo snažit do této pozice dostat co nejrychleji, aby získalo pamlsek. Pokud si štěně sedá do strany nebo moc dopředu, máte pravděpodobně ruku na nesprávném místě. Ruka by měla být u vašeho kolene. Štěně zastavte včas levou rukou a posaďte ho správně (ideálně zasáhněte dřív, než dosedne).

ŠTĚNĚTI STAČÍ NÁZNAK POHYBU

Štěně rychle pochopí, že vás má oběhnout a sednout si k levé noze. Nebude tedy nutné navádět ho oběma rukama. Pamlsek držte už jenom v pravé ruce. Když štěně přibíhá, naznačte mu, že vás má oběhnout. Pak ruku dejte vedle levého kolena a počkejte, až k ní štěně přijde a sedne si.

V dalším kroku štěněti už jen slabě naznačte, že vás má oběhnout a nechte ho, ať si sedne samo na správné místo. Pokud si sedá na stranu, včas ho zastavte a levou rukou ho rázně napravte do správné pozice. To ho bude motivovat, aby si příště dalo pozor a dělalo cvik přesně.

ŠTĚNĚ PŘIBÍHÁ A SEDÁ SI SAMO

Na závěr vypilujte přesné a samostatné dokončování povelu. Cílem je, abyste štěněti nemuseli nic naznačovat ani mu pomáhat. Vše udělá krásně samo. Ze začátku mu můžete pomoct tím, že mu pamlsek nejdřív ukážete, pak ho schováte do kapsy a vyslovíte povel „K noze!“. Štěně tak má jistotu, že pamlsek máte a že ho dostane, i když ho během plnění povelu nevidí. Časem mu pamlsek nemusíte ukazovat, věří vám, že ho máte v kapse nebo už pamlsek ani nepotřebuje.

TRÉNUJTE V PRAXI. Po dokonalém zvládnutí povelu „K noze!“ v klidném prostředí začněte trénovat v rušném prostředí. Nacházejte si různé situace a místa, kde štěně něco rozptyluje. Doma můžete trénovat v blízkosti misky s pamlsky nebo na zem položte hračku (princip odložené odměny). Venku trénujte v uličkách, kde jsou psi za plotem, v blízkosti dětského hřiště, cyklotrasy či psí louky, ve městě u silnice nebo zastávky tramvaje. Najděte si i možnost trénovat v blízkosti zvěře, obory či přímo v Zoo. Čím víc situací zvládnete, tím dřív se štěně naučí reagovat kdekoliv (proces zevšeobecnění).

CO SE ŠTĚNĚ NAUČILO?

„Cílem je obejít páníčka a sednout si vedle jeho levé nohy. Ze začátku jsme trénovali různé otočky a osmičky kolem nohou. Byla to celkem zábava. Nenechám se oklamat, i když jsou pamlsky raz v jedné ruce a jindy zas v druhé. Naučit se oběhnout kolem nohou už byla hračka! Stačí jenom následovat pamlsek a nakonec si sednout. Zkouším, jak rychle se tam dostanu. Čím jsem rychlejší, tím rychleji dostanu pamlsek. Umím tam zaparkovat na jedničku! Postupně jsem zvládlo přiběhnout a sednout si úplně samo, bez pomoci. Je to jednoduché!“

CHŮZE U NOHY

ŠTĚNĚ UČÍME VYKROČIT A ZASTAVIT

Štěně naučíte na povel „K noze!“ vykročit, udělat pár kroků a pak na povel „K noze!“ zastavit. O delší chůzi nám zatím nejde, to vypilujeme později. Pamlsek držte po celou dobu před nosem štěněte.

Trénujte v klidném prostředí a mějte chutné pamlsky. Štěně sedí vedle vaší levé nohy a neodchází.

POSTUP

 1. VYKROČENÍ
  Vyslovte povel „K noze!“, ukažte štěněti pamlsek přímo před nos a společně vykročte.
 2. CHŮZE
  Celou dobu držte pamlsek před nosem štěněte. Díky tomu udrží pozornost a neodchází.
 3. ZASTAVENÍ
  Vyslovte povel „K noze!“ a pomalu zastavte. Štěně si sedne vedle vás. Pochvalte ho a odměňte.
 4. ZŮSTAŇ
  Štěněti dejte povel „Zůstaň!“. Pamlsek není konec cvičení a štěně nemůže odejít bez dovolení.
 5. VOLNO
  Ukončete cvičení a štěně odveďte pamlskem pryč.

ZAČÍNÁME ZVEDAT RUKU

Teď se štěně naučí, že má v chůzi pokračovat, i když za chůze na chvilku zvednete ruku. Pamlsek se mu vzdaluje a ono okamžitě ztrácí pozornost nebo na vás začne skákat, aby se k pamlsku dostalo. Vaším cílem je vysvětlit mu, že má pokračovat v chůzi a udržet pozornost. Při vykročení i zastavení mějte pamlsek u nosu štěněte. Ruku zvedejte jen na vteřinu, a to několikrát po sobě během chůze.

Prodlužujte čas, kdy je ruka nahoře. Dalším krokem je prodlužování času, kdy ruku držíte ve výšce. Štěně už ví, že má pokračovat v chůzi a neodcházet, i když ruku zvedáte. Pamlsek držte nahoře ze začátku 3 až 5 vteřin, postupně stále déle. Nakonec štěně zvládne chodit, i když je ruka nahoře po celou dobu. U vykročení a zastavení mějte zatím ruku s pamlskem dole u štěněte.

RUKA S MŇAMKOU JE PO CELÝ ČAS NAHOŘE

Štěně už vydrží chodit dost dlouho (zlepšilo si výdrž a schopnost soustředit se), otočky dělá plynule a krásně umí vykročit i zastavit. Teď štěně naučte, že ruka s pamlskem bude po celou dobu chůze ve výšce. A to i při vykročení, zastavení a otočkách. Pamlsek dáte štěněti až na konci cvičení.

JAK SE ZBAVIT PAMLSKŮ. Doteď štěně potřebovalo pamlsek po celou dobu vidět. I když jste ho drželi ve výšce, štěně ho mělo na očích. Teď ho naučte chodit u nohy, i když pamlsek nevidí. Musí věřit, že mu ho nakonec vždy dáte. Pamlsek držte v pravé ruce. Ukažte ho štěněti na začátku, a pak ho schovejte (držte ho vedle těla tak, aby ho štěně nevidělo, nebo si ho dejte do kapsy). Pokud štěně ztrácí pozornost, pamlsek mu na chvilku ukažte. To ho navnadí a obnoví jeho důvěru. Ze začátku dělejte jen krátké úseky, postupně trasu prodlužujte. Trénujte i otočky a zastavení.

Pamlsky jen v novém nebo náročném prostředí. Pokud štěně zvládá chůzi u nohy v klidném prostředí bez pamlsků, začněte používat pamlsky už jen v situacích, kdy štěně něco rozptyluje – jiní psi, děti, kola, běžci, zvěř, hluk. Dospělý pes by měl pracovat spolehlivě kdekoliv i bez pamlsků.

CO SE ŠTĚNĚ NAUČILO?

„Umím krásně chodit u nohy! Vím, že nesmím bez dovolení odejít, zvládnu i delší trasy a dokážu se soustředit i v rušném prostředí. Vím, kdy vykročit a kdy zastavit, dokážu skvěle měnit směr a udělat otočku vpravo i vlevo. Je to celkem náročné na výdrž a soustředění, ale já jsem to zvládlo!“