José Arce (kniha o vůdcovství)

Zrovna jsem jí dočetla a jsem nadšená. Těžko bych hledala lepší knihu o tom, jak důležité pro psa je, aby se jeho majitel stal vůdcem smečky.


Vůdce smečky zabezpečuje klid

Pro psa je důležité mít nad sebou autoritu. Někoho, kdo převezme zodpovědnost, kdo určuje pravidla, kdo rozhoduje, co se dělat bude a co ne a naučí ho, jak se má v různých situacích chovat. Někoho, kdo se stará o klid a bezpečí.

Tím pádem se o bezpečí a klid nemusí starat pes. Odpadají tak problémy s teritoriálním chováním psa, tahání na vodítku, štěkání nebo neochota zůstat kdekoliv osamotě bez majitele.


Proč se pes chová problematicky?

Všechny problémy se psy vznikají, pokud není jasné, kdo je v rodině šéfem. Lidé nevědomky podporují a odměňují nevhodné chování psa, jako je divoké vítání, štěkání, skákání a vynucovaní si pozornosti. Ven se jde, když pes chce a jde se tam, kam táhne pes. Když si chce pes hrát, nebo se pomazlit, stačí naznačit a páníček vyhoví. Místo toho, aby se pes naučil, jak se má chovat a že žádoucí je klidné a poddajné chování, naučí se být divoký, neposlušný a dominantní. Člověk se v jeho očích jeví jako slabý a nejistý. Dobrovolně, i když často nevědomky, psu ustupuje a podřizuje se mu.

Vůdcem se tedy v rodině musí stát pes, protože místo vůdce nemůže zůstat neobsazeno a nikdo jiný se ho z pohledu psa očividně chopit nechce.

Většina psů ale není psychicky vybavena k tomu, aby zastala náročnou roli vůdce. Navíc jako vůdce smečky musí dávat pozor na lidi, kteří odcházejí a přicházejí, kdy se jim zachce a v mnoha situacích nedokážou člověka přinutit, aby se jako podřízení chovali a respektovali je. Následkem je velká frustrace a nejistota psa. Vzal na sebe úkol, který nemůže zvládnout.


Jak poznat nejistého psa,
který zabral pozici vůdce?

 • chodí všude za vámi a stále chce mít přehled o tom, co děláte (v bytě)
 • odmítá zůstat sám, všechno likviduje nebo štěká a vyje
 • je neklidný a stále ve střehu
 • venku vás ignoruje
 • loví nebo utíká mimo váš dosah
 • utíká za psi, za lidmi
 • skáče na lidi a nerespektuje jejich odmítnutí
 • táhne na vodítku
 • na povely reaguje, jenom když chce
 • drzé chování vůči ostatním psům
 • nebo dokonce agresivní a teritoriální chování

a mnoho dalšího : nemůžete si pohladit nebo odměnit cizího pejska, nárokuje si všechny vaše mňamky, bere vám dobroty a hračky z ruky, krade jídlo ze stolu, vrhá se první do dveří a z domu vybíhá divoce a se štěkotem, jako první se vrhá na návštěvu a je velice neodbytný a neklidný, zabírá si místa k sezení a nechce slézt, odmítá vám uvolnit místo na pohovce nebo dokonce v posteli. Vrčí na vás u jídla nebo kvůli hračce, nemůžete mu nic vzít. Venku ho nechytíte, pokud sám nechce.


A jak to napravit?

Jednoduše 🙂 Převezměte opět zodpovědnost a naučte svého psa, co se smí a co ne. Buďte klidným a sebejistým vůdcem. Váš pes se zklidní, přestane kontrolovat vás i všechno v okolí, nechá se vést a přestane soupeřit s jinými psi i lidmi. Přestane vás chránit, protože ví, že to zvládnete sami a jste schopni vyhodnotit, kdy je situace opravdu nebezpečná a potřebujete jeho pomoc. V ostatních případech může zůstat klidný a uvolňený.

A o to nám taky jde. Aby byl pes spokojený, aby se uměl chovat ve společnosti a nebyl nebezpečný, aby jsme si užili společné procházky a aby reagoval na povely, pokud je nutné ho usměrnit.

Zuzana Važanová

Přejít nahoru