NAPODOBOVÁNÍ

Vždy existuje vícero způsobů, jak štěně něco naučit nebo odnaučit.
Dnes si povíme o napodobování, které je pro štěňata velmi přirozené.

Štěně napodobuje chování a emoce

První a nejdůležitější forma učení, kterou štěně používá spolu se svými sourozenci, je pozorování a napodobování. Štěně nějakou povahu od rodičů zdědí, ale hodně se toho taky naučí z chování samotné matky. Je laskavá, starostlivá a trpělivá? Má vyrovnanou, přátelskou povahu? Jak se chová k chovateli, případně k dětem v rodině? Jak reaguje na nečekané a hlasité zvuky, prudké pohyby a nezvyklé předměty? Jak reaguje, když si někdo chce pohladit nebo pochovat její štěňátka? Co udělá, když jí štěňata zlobí nebo jsou moc divoká? Dokáže je usměrnit, vyhubovat jim nebo je uklidnit? To všechno štěně pozoruje a utváří si svůj pohled na svět. Do paměti si ukládá vzorce chování, které si s sebou ponese celý život a které dají základ jeho povaze. U chovatele se taky naučí, jak správně komunikovat s lidmi a psi, jak reagovat na nové podněty, jak vítat, podřídit se, reagovat na hrozbu nebo trest, hrát si a neublížit, vyhrávat i zvládat prohru, bojovat o zdroje (jídlo, hračky a pozornost matky) a pod.

V napodobování pokračuje i u vás – učí se z vašich reakcí a napodobuje vaše chování a emoce v různých situacích. Jeho učiteli jsou i další lidé, děti a zvířata ve vaší domácnosti, ale také lidi a psi, které potkáte venku. Vybírejte proto pečlivě, s kým se vaše štěně bude setkávat a hrát si. Obzvlášť rychle se štěně naučí různé triky, jak neposlouchat a zlobit, od nevychovaných štěňátek a mladých psů.

Pes jako vzor

  • klidný, flegmatický pes dokáže zklidnit hyperaktivní, divoké štěně
  • sebejistý, vychovaný pes je vzorem pro bázlivé, nevyrovnané štěně
  • aktivní, odvážný pes je vzorem pro nejisté, opatrné štěně

Kamarády pro své štěně vybírejte mezi vyrovnanými, hravými a dobře socializovanými psy a štěňaty. Pokud dokonce zvládají přiběhnout na zavolání a respektují zákazy, mohu vám jen gratulovat! Vaše štěně to bude opakovat po nich. Co ho ale tito psi ještě naučí, je mnohem důležitější – naučí ho, jak mezi sebou komunikují. Jak požádat o hru, podřídit se při setkání s dominantním psem a taky se naučí, že je lepší nechat psy, kteří si nechtějí hrát, na pokoji. Naučí ho, jak se chovat! Pozor, velice rychle se naučí i chování štěňat, které nereagují tak dobře na povely, hodně štěkají nebo jsou drzá a divoká vůči lidem i psům.

Vy jako vzor

Vy jste vzorem, štěně se učí z vašich reakcí a naladí se na váš emoční stav.

NEBUĎTE REAKTIVNÍ
Většina lidí jenom kopíruje chování a emoce štěněte. Pokud štěně divoce vítá, i vy jste nadšeni. Když se štěně bojí, máte o něj strach a rychle ho vezmete na ruky. Když štěně štěká, okřiknete ho. Když je štěně nejisté, hladíte ho a chlácholíte. Když se štěněti nechce trénovat, ukončíte výcvik. Tím ale štěněti potvrzujete, že jeho chování a emoce byli správné. Zároveň se v dané situaci štěně dostává do vůdčí pozice, protože vůdce je ten, kdo určuje emoce a chování a podřízený je ten, kdo je jenom napodobuje.

BUĎTE AKTIVNÍ
Svým chováním a emocemi můžete velmi silně ovlivnit vývoj štěněte. Štěně se snaží zorientovat v našem světě a pozoruje, jak reagujete vy. Učí se od vás, jaký postoj zaujat k novým znepokojivým osobám, situacím a předmětům. Můžete ho uklidnit, když se bojí nebo je rozrušené, nabudit ho k aktivitě a tréninku, když se mu moc nechce, zklidnit ho, když je moc divoké, zastavit ho, když štěká nebo je agresivní, povzbudit ho, když je nejisté a pod.

>>> O síle napodobování píšu i v mém ebooku Jak se stát vůdcem smečky.<<<

PŘÍKLAD POUŽITÍ

Jak zvyknout štěně na metro.

Když vezmu štěně poprvé do metra, má strach. Sednu si na lavičku, štěně posadím vedle mě a řeknu mu, aby hezky v klidu sedělo. Vyzařuji klid a sebejistotu. Štěně tak může v nejisté situaci čerpat sílu a klid ze mně. Má vzor chování, který se mu líbí a ten napodobí. Pokud má strach, ze začátku se bude samozřejmě snažit utéct nebo mě nějak přesvědčit, abychom odešli. Já to ale ignoruji a dál klidně sedím. Štěně podporuji a dodávám mu odvahu. Říkám mu, že to určitě zvládne. Po určité době zjistí, že i když situace vypadá hrozivě, ve skutečnosti není nebezpečná. Je jenom nepříjemná. Navíc vidí, že já ho pryč nepustím. Nezůstává mu tedy nic jiného, než se přizpůsobit a se strachem se nějak popasovat. Nakonec se uklidní, začne pomaleji dýchat, klidně sedí a už se nesnaží utéct. Nedívá se už na metro, ale na mě. Vyrovnalo se se situací a naučilo se ji řešit v klidu. Pochválím ho za to, že to zvládlo. Za odměnu ho vezmu pryč, ideálně do parku za kamarády.

Postup

  1. Štěně konfrontujte se stresující situací. Vezměte ho např. do metra.
  2. Ukazujte emoci a chování, které ho chcete naučit. Seďte, buďte klidní a sebejistí.
  3. Nedovolte, aby štěně sklouzlo k nevhodnému chování. Zastavte pokusy o útěk, skákání, kňučení a štěkání.
  4. Mluvte, jako by se už vhodně chovalo. Podpořte ho větami „Jsi odvážný! To zvládneš!“ a čekejte, až se zklidní.
  5. Odměňte požadované chování. Pohlaďte ho, když je klidné a oceňte ho: „Teď je to správně, hodný.“

V dalším díle se podíváme na použití pozitivní motivace.

Zuzana Važanová
18.5.2021