NEGATIVNÍ MOTIVACE

Vždy existuje vícero způsobů, jak štěně něco naučit nebo odnaučit.
Dnes si povíme o negativní motivaci, která má taky místo a použití.

Štěně splní úkol, protože se chce vyhnout trestu

Tato metoda je založena jenom na použití trestů, nepoužívají se tady žádné odměny. Tato metoda se používala v minulosti, tak 10-15 let zpátky. Ale pozoruji dodnes, že je stále hojně používaná. Oblíbená asi až tak moc není, ale funkční je a tak se pořád používá. Pokud je použita správně, výsledkem je, že štěně něco udělá, aby se vyhnulo trestu, např. splní povel nebo respektuje zákaz, aby se vyhnulo cuknutí vodítkem. Nebo něco neudělá, aby se vyhnulo trestu, např. nebude brát jídlo ze stolu, abyste ho neplácli.

Co jsou tresty

Trestem ale není jenom fyzický trest (cuknutí vodítkem, plácnutí) nebo křičení na psa. Trestem je cokoliv, co je štěněti nepříjemné. Během svého vývoje je štěně mnohokrát denně „trestáno“ okolím, přírodou, ostatními psy i milujícími lidmi. Štěně se díky tomu učí orientovat se ves svém prostoru a nedělat zbytečné chyby. Jak roste, je právě díky negativní zpětné vazbě okolí čím dál víc chytré, zkušené, obratné a šikovné. Častokrát i vy sami nechtěně a nevědomky trestáte chování svého štěněte. Trestem může být i to, že se od něj vzdálíte, ukončíte společnou hru, nedáte mu pamlsek, dáte ho na vodítko, nepustíte ho z vodítka nebo ho nepustíte někam jít, uděláte nepříjemný zvuk, něco mu vezmete, zvednete ho, dáte ho do auta nebo do pelíšku a pod. Štěně se snaží mít co nejkrásnější a nejpohodlnější život. Všemu, co mu je nepříjemné nebo nevede k cíli, se bude vyhýbat a vše, co je příjemné a vede k cíli, bude opakovat. Negativní motivace je založena na tom, že se štěně bude přirozeně vyhýbat chování, které mu přináší nepříjemné pocity nebo díky kterému o něco přijde.

Přesné načasování

Štěně si spojí trest s tím, co mu bezprostředně předcházelo. Dávejte proto pozor, za co štěně ve skutečnosti trestáte. Typickým příkladem je situace, kdy štěně i navzdory zákazu uteče za psy, aby si s nimi pohrálo. Majitel ho chvíli neúspěšně přivolává, pak ho začne lovit, až ho nakonec chytí a potrestá. Za co přesně ale bylo štěně potrestáno – za to, že neposlechlo zákaz nebo za to, že si chtělo hrát se psy nebo za to, že nereagovalo na přivolání nebo za to, že se nechalo chytit? Bohužel poslední varianta je správná. Útěk a neposlechnutí zákazu, stejně jako ignorování přivolání a uhýbání před majitelem, byli odměněné získáním svobody a hrou se psy. Až to, že se štěně nechalo chytit majitelem, bylo potrestáno. Co asi udělá štěně příště – bude reagovat na zákaz a neuteče za psy, a nebo uteče, ale nenechá se jen tak lehce chytit?

Výhody

Málo pracná technika pro ty, kteří nemají trpělivost na ostatní psychologicky promakané metody. Nemusíte mít u sebe pamlsky. Velice funkční při korekci klasických zlozvyků – žraní ze země, kradení jídla a věcí, zbytečné štěkání, nerespektování zákazů.

Nevýhody

Pro citlivé psy nebo při nesprávném načasování a použití je velmi destrukční pro psychiku psa a kazí vztah k výcviku i majiteli.

PŘÍKLAD POUŽITÍ

Jak štěně správně potrestat, když nerespektuje zákaz?

Aby byl trest funkční a štěně nevybíhalo za psy, když mu to majitel zakáže, musel by trest přijít v momentě, kdy štěně neuposlechlo zákaz. Takže pokud má majitel štěně na vodítku a dá mu zákazový povel (např. Nesmíš! Ne!), a ono i tak za psy vyběhne – v této chvíli by měl cuknout vodítkem. Tak bude štěně potrestáno za to, že neuposlechlo zákaz. Příště, až nastane stejná situace a štěně uvidí psy a uslyší zákazový povel, má možnost rozhodnout se – vyběhnu za psy, ale stejně se k nim nedostanu a navíc přijde nepříjemné cuknutí vodítkem, nebo za nimi nevyběhnu a vyhnu se tak cuknutí? Pokud bylo naposledy cuknutí dostatečně nepříjemné, rozhodne se štěně tentokrát raději poslechnout zákaz a za psy neodběhne. Podstatou této metody je, že štěně nic pozitivního nezíská, jenom se vyhne nepříjemnostem.

Důležité upozornění

Mnoho majitelů štěňat učení pomocí trestů používá náhodile, když u sebe zrovna nemají pamlsky nebo záměrně, když štěně u výcviku nechtějí odměňovat. Každopádně je tato metoda stále považována za jakousi zkratku, která majitele nestojí moc sil ani námahy a slibují si od ní dobré výsledky. Každý rozumný pes přeci nebude něco dělat, když je za to pak potrestaný. Pokud by tito majitelé zvládli načasování, věřím, že by byli mnohem úspěšnější a ušetřili by si mnoho frustrace a zklamání. Štěně, i když se velmi snaží, nedokáže pochopit, co dělá špatně, pokud trest přijde v nesprávnou chvíli. A to, že se krčí a tváří se provinile, není známkou toho, že rozumí, za co je trestáno. Je to jenom smířlivé gesto, které má zastavit váš hněv a agresivitu. Jediná známka toho, že štěně chápe, za co je trestáno, je to, že to příště neudělá.

V dalším díle se podíváme na kontrastní metodu.
Zuzana Važanová
27.5.2021