POKUS – OMYL

Vždy existuje vícero způsobů, jak štěně něco naučit nebo odnaučit.
Dnes si povíme o učení pomocí nejpřirozenější metody pokus-omyl.

Štěně chce samo přijít na řešení problému

Štěně se u této metody učí přirozenou cestou, stejně jako v přírodě, a to metodou pokus-omyl. Zkouší, co funguje a co mu přináší potěšení, hru a dobrůtky a toto chování vyhledává a opakuje. Naopak, špatným zkušenostem nebo chování, které nevede k cíli, se bude vyhýbat. Tato metoda je založena na tom, že štěně má samo velkou motivaci něco získat, a díky tomu se snaží splnit povel a přijít na to, co přesně po něm chcete. Velkou motivaci vytvoříte tím, že máte něco lákavého, o co štěně velmi stojí a tak je ochotno vyvinout hodně snahy, aby to získalo. Bude samo přemýšlet, co má nebo nemá udělat, snaží se maximálně naslouchat vašim signálům a informacím a bude skvěle spolupracovat. Vy máte něco, co může získat, ale jenom když přijde na správné řešení.

Nejoblíbenější metoda

Tuto metodu štěňata milují, protože mají rádi výzvy a rébusy. Jsou proto při tréninku velice aktivní a snaživé, a díky tomu si naučené dovednosti mnohem lépe pamatují. Tento způsob učení je pro ně velice přirozený – vnímají totiž jako užitečné naučit se daný příkaz nebo zákaz. Na této metodě je založený v současné době tak oblíbený a populární pozitivní trénink psů.

Porovnání s kontrastní metodou

Rozdíl je v tom, že u kontrastní metody jste to vy, kdo chce něco po štěněti (splnění povelu nebo respektování zákazu), ale štěně pracovat v té chvíli nechce. Musíte proto na něj působit vy a usměrňovat jeho chování pomocí trestů a odměn. Vy vkládáte do cvičení většinu energie, protože na výsledku záleží především vám. U metody pokus-omyl je štěně tím, kdo chce něco získat od vás (hru, pamlsek, možnost někam jít nebo si něco vzít) a tak vynakládá většinu energie ono. Trestem je pro něj neúspěch – nevyřešilo úkol a nezískalo to, po čem touží. Odměnou je úspěch – pochopení úkolu, jeho správné vyřešení a získání toho, po čem toužilo. Vaším jediným úkolem je dát štěněti povel a pak správně reagovat na jeho chování. Pokud jste přesní a štěně odměníte ihned po tom, co správně vyřešilo zadání, spojí si toto chování s povelem a díky velkému pocitu úspěchu si ho taky zapamatuje a příště ho bude opakovat. Tato metoda skvěle funguje, protože štěňata nebudou zbytečně plýtvat energii na chování, které nikam nevede a vždy se budou snažit najít co nejrychlejší cestu k úspěchu.

PŘÍKLAD POUŽITÍ

Jak štěně naučit, aby klidně čekalo, když dáváte na zem misku s jídlem.

Cílem je, aby štěně na povel Nesmíš! nešlo k misce s jídlem a hezky čekalo, až ji položíte na zem. Nesmí k ní, ani když misku nedržíte. Jediným způsobem, jak se k jídlu dostat, je zklidnit se, respektovat zákaz a čekat na vaše svolení. Signálem, že se štěně může najíst, je povel Můžeš!. Jídlo je velkou motivací i odměnou, proto se štěně ze všech sil snaží přijít na to, jak se k němu dostat. Pravidla jsou pro něj lehce čitelné – když se k jídlu přibližuje, miska (a s ní i odměna) se vzdaluje, pokud hezky čeká, miska se přibližuje. Stačí tedy sedět a ovládnout se, a k jídlu se dostane. Jak jednoduché!

Ukázka z kurzu Jak se stát vůdcem smečky

Ve videu uvidíte, že štěně jezevčíka to zvládlo během dvou minut. Stačili mu pak jenom 3-4 pokusy (krmení během jednoho dne), aby se ujistilo, že postup je stále stejný a pravidla platí u každého krmení. Pak už si pokaždé automaticky sedalo a čekalo, až položím misku na zem a dám mu povel. Došlo totiž k závěru, že je to nejrychlejší cesta, jak se k jídlu dostat. Nebude se proto zdržovat skákáním, kňučením, štěkáním nebo předčasným vybíháním k misce, když ví, že to stejně nikam nevede.

Přesnost je důležitá

Štěně hledá přesný moment, kdy cvičení končí a může si jídlo vzít. Štěňata silně vnímají pohyb a různé předěly, jako např. jestli se miska dotkla země, jestli se ji dotýkáte nebo ne, jestli stojíte u misky nebo se vzdalujete, jestli mluvíte nebo ne, jestli něco děláte nebo se nehýbete, nebo jestli pochvala a pohlazení znamená konec cvičení. Musíte být přesní a povel Můžeš! nespojovat s ničím jiným – vyslovte ho, když se misky nedotýkáte, stojíte a štěně hezky sedí a čeká.

Zuzana Važanová
3.6.2021