HODNÉ ŠTĚNĚ

POVEL „FUJ!“

JAK NAUČIT ŠTĚNĚ NESBÍRAT BORDEL


Pokaždé, když na procházce narazíte na nějaký lákavý „objekt“, nemá význam štěně tahat pryč – štěně se tím nic nenaučí a bere to jenom jako zmařený pokus, který si příště rádo vynahradí. Využijte tyto situace raději jako tréninkové příležitosti a naučte štěně reagovat na povel „Fuj!“. Princip zákazových povelů je již naučila matka a použila postup, který popisuji níže – není tedy náhoda, že štěně, které si přivezete domů, velmi dobře reaguje na zvýšený hlas a napomenutí.


Stačilo jedno dopoledne a štěně se naučilo reagovat na povel „Fuj!“ – následoval by trénink s různými předměty a v různém prostředí.
V ČEM JE PROBLÉM?JAK TO VYŘEŠIT?
Proč štěně sbírá bordel?
– štěně zkoumá svět a sbírá vše, co najde
– zábava a zpestření nezáživné procházky
– je vyšlechtěno k prohledávání terénu
– zpestřuje si jídelníček
Dejte štěněti alternativy
– dostatek možností zkoumat svět
– procházku naplňte zajímavými činnostmi
– hra na vyhledávání, čichací kobereček
– po procházce nabídněte štěněti něco dobrého
Proč se nechce „kořisti“ vzdát?
– štěně uplatňuje princip: „Co najdu, je moje!“
– neuznává vaši autoritu a právo mu věci brát
Naučte ho povel „Fuj!“ a „Pusť!“
– naučte ho, že si můžete „zabírat“ i věci na zemi
– naučte ho, že mu je můžete zakázat nebo vzít

JAK BY TO MĚLO VYPADAT


FUJ! – po vyslovení povelu se štěně vzdá své touhy, dobrovolně odchází a už se nevrací.

PUSŤ! – po vyslovení povelu štěně pustí to, co drží a získává hodnotnou odměnu.


JAK TO ŠTĚNĚ NAUČIT


Cílem tréninku je, aby se štěně po vyslovení povelu „Fuj!“ vědomě a dobrovolně vzdalo zakázané věci (nebo činnosti), odešlo od ní pryč a už se k ní nevracelo.


HROZBA A TREST

Trénink je založený na principu správného použití hrozby, trestu a odměny.


POVEL „FUJ!“ JE HROZBOU – je to varování, že pokud štěně zákaz poruší, hrozí mu trest.
Můžete tak štěně zastavit včas a upozornit ho, že se chystá udělat něco, co má zakázané. Dáte mu tak šanci neudělat chybu a vyhnout se trestu. Je to výhodné pro obě strany – vy se vyhnete problémům a štěně se vyhne trestu (dokonce něco získá).
Používejte vždy stejné slovo (Fuj!) – hrozbou by nemělo být jméno psa nebo nějaký jiný povel, který běžně používáte, protože si s nimi štěně spojí nepříjemné pocity, a to vám bude komplikovat další trénink.
1. ŠTĚNĚ MUSÍTE POTRESTAT, POKUD HROZBU IGNORUJE – díky tomu se naučí, že svou hrozbu myslíte vážně a příště se rozhodne raději včas zareagovat a zakázané věci se dobrovolně vzdát, dokonce od ní odejít a už se k ní nevracet.
2. HROZBA MUSÍ BÝT REÁLNÁ – musíte být schopni svou hrozbu zrealizovat. Štěně cítí, jak moc jste odhodláni a schopni opravdu ho potrestat. Mnohokrát ho už tato vaše rozhodnost přesvědčí, aby si své další kroky dobře rozmyslelo. Nikdy nehrozte štěněti něčím, co nechcete nebo nedokážete splnit – netvařte se, že odejdete bez něj, když to není pravda, neříkejte, že ho plácnete, když to pak stejně neuděláte, netvařte se, že mu ten míček nedáte, i když víte, že mu ho stejně hodíte. Naučte štěně, že vaše slova mají cenu a vaše hrozba je reálná!
3. RESPEKTOVÁNÍ HROZBY ODMĚŇTE – díky tomu se štěně naučí, že je pro něj vlastně velmi výhodné poslechnout a zakázané věci se vzdát. Používání hodně lákavých pamlsků

VŽDY MĚJTE KONTROLU
= štěně je na vodítku nebo vlastníte to, co štěně chce,
máte možnost potrestat ho a máte lákavou odměnu

1. VYSLOVTE ZÁKAZOVÝ POVEL

Povel vyslovte v momentě, kdy se štěně na zakázanou věc podívá nebo se k ní blíží. Máte tak možnost ovlivnit už jeho myšlenky a zvrátit tak rozhodnutí, že si danou věc vezme.

2. ŠTĚNĚ ZVAŽUJE MOŽNOSTI

Štěně hrozbu vnímá a také cítí, jak moc jste schopni a hlavně odhodláni svou hrozbu naplnit. Vidí také, jakou máte nad ním a situací kontrolu, tj. jaké jsou šance, že ho nechytíte a podaří se mu s kořistí uprchnout z vašeho dosahu. Také zvažuje, jestli vás případně nedokáže nějak přesvědčit, abyste si svůj zákaz rozmysleli – a to po dobrém či po zlém (štěňata jsou schopna na vás vrčet a neváhají i kousnout).

Po vyhodnocení všech okolností a možností se štěně rozhodne, co udělá..

3. NÁSLEDUJE VAŠE REAKCE

Je důležité nechat štěně rozhodnout se – vidíte tak, jak vaše štěně uvažuje a štěně získává neopakovatelnou možnost přesvědčit se, jestli bola jeho volba správná či nesprávná a podle toho zkoriguje svá další rozhodnutí.

Podle reakce štěněte zareagujete i vy:

  • POSLECHLO = ZÍSKÁVÁ ODMĚNU
  • NEPOSLECHLO = POTRESTÁTE HO

Je velmi pravděpodobné, že štěně se rozhodne váš zákaz neposlechnout – jednak zatím nemá žádné sebeovládání a kořist je tak blízko a tak lákavá. A zadruhé to riskne, protože ještě netuší, že po neuposlechnutí bude následovat nepříjemný trest.

JAK ŠTĚNĚ POTRESTAT?

Cílem trestu je štěně zastavit a přerušit jeho konání, ne mu ublížit. Používejte tyto tresty (napodobují chování psů):

  • ŠŤOUCHNUTÍ – štěně šťouchnete prsty zepředu nebo ze strany do hrudi
  • ZATAHÁNÍ ZA KŮŽI – krátké, rázné zatahání kůže za krkem
  • CUKNUTÍ VODÍTKEM – krátké, prudké cuknutí vodítkem (ne tahání!)

Nebojte se štěně potrestat i malinko rázněji! Je lepší být hned na začátku ráznější a mít rychle vyřešenou otázku zákazů, než se zdlouhavě snažit štěněti decentně naznačovat a domlouvat. Pokud je trest ze začátku moc jemný, nebude mít efekt a štěně bude své pokusy stále odhodlaněji opakovat. Když vidíte, že trest neúčinkuje, postupně přitvrzujte, až najdete sílu, kdy je trest účinný.


Štěně si kupodivu cení vaši akceschopnosti, pohotovosti a schopnosti ho potrestat. Prokazujete tím totiž, že jste dobrým a schopným vůdcem smečky. Pokud si dokážete poradit s ním, určitě si pak dokážete poradit i s jinými hrozbami okolního světa a štěně ochráníte, až bude v nebezpečí. Stoupá tak vaše autorita a ochota štěněte následovat vás, podřídit se a poslouchat vás – a taky respektovat zákazy.

4. ŠTĚNĚ SE DOBROVOLNĚ VZDÁVÁ „KOŘISTI“

Štěně pravděpodobně několikrát zopakuje pokus dostat se ke kořisti, aby si ověřilo, jestli to náhodou nevzdáte, nepodaří se mu dostat se ke kořisti i navzdory trestům nebo nějakou lstí. Tyto neúspěšné pokusy jsou důležité pro jeho učení – štěně si velmi silně zapisuje do paměti, že porušovat zákaz se prostě nevyplatí a do budoucna se těchto pokusů vzdá. Štěně totiž nedělá nic, co nemá smysl a nikam nevede!

Nakonec to ale štěně vzdá
a kupodivu získává odměnu (a pochvalu) od vás. Je to jakési „bolestné“ a štěněti tím kompenzujete ztrátu a taky odstraníte případný stres z trestání. Ze zdánlivě čistě negativního zážitku je rázem zajímavá hra, kde je možné hodně získat. Používejte velmi hodnotné odměny (superodměny), abyste štěně motivovali ochotně se vzdávat zakázaných věcí a krásně reagovat na povel „Fuj!“.

5. ŠTĚNĚ ODCHÁZÍ PRYČ

Štěně se vzdalo snahy vzít si zakázanou věc – to je super, ale co teď? Stojí tam a zírá na svou kořist, po které stále touží, ale netroufne si ji vzít (tzv. se „zaseklo“ a neví, co dál). Nabídněte mu řešení a odveďte ho pryč (povel Jdeme!). Tak ho učíte, že danou věc si nesmí vzít, ani se k ní přiblížit a hned má jít od ní pryč – a tím získá skvělou odměnu.

SHRNUTÍ


Povel FUJ! – štěně si nesmí zakázanou věc vzít, nesmí se k ní
ani přiblížit, má od ní co nejrychleji odejít a už se k ní nevracet.


Vždy mějte kontrolu a povel dávejte, jen když si dokážete zajistit jeho splnění. Štěně se tak naučí, že vždy, když něco řeknete, tak se to i stane a bude vás ochotněji poslouchat.

Zákazový povel se učí stejně jako jakýkoliv jiný povel:

1. ŠTĚNĚ SLYŠÍ POVEL
2. VÍ PŘESNĚ, CO MÁ UDĚLAT
3. ZA SPLNĚNÍ ZÍSKÁVÁ ODMĚNU

Během 1-2 týdnů můžete mát štěně, které skvěle zvládá zákazy a nemusíte
se během procházky neustále starat o to, jestli něco nesežere nebo nevezme.