ŠTĚKÁNÍ NA PSY

Proč psy štěkají a útočí na jiné psy?


Socializace

Pes nerozumí psí řeči a špatně interpretuje signály jiných psů. Preventivně se brání.

Byl napaden

Pes má špatnou zkušenost a bojí se. Preventivně útočí, aby psy odehnal.

Pes hlídá území

Pes si určité území zabral pro sebe (ulici, okolí domu, park) a teď ho hlídá a brání.

Pes hlídá vás

Pes to vzal buď jako svou „práci“, nebo vás vidí jako slabého a chce vás chránit.

Chce za psem

Štěkáním si vynucuje kontakt. Pokud je na vodítku, štěkotem volá psa k sobě.

Má radost

Pes štěká pokaždé, když se blíží něco příjemného (jídlo, hra, člověk, pes).


Kdo rozhoduje?

  • o tom, jestli je situace bezpečná
  • o tom, jestli za psem půjde nebo ne
  • o tom, komu patří dané území

Vy rozhodujete o tom, jestli je daná situace bezpečná nebo ne. Pes může upozornit (pohledem, postojem těla, vyštěknutím) na to, že vidí něco podezřelého nebo se necítí nekomfortně. Pokud ale věří, že jste schopni situaci správně vyhodnotit a taky akceptuje, že o situaci plně rozhodujete vy, rychle se uklidní a bude se řídit vašimi instrukcemi.

Vy rozhodujete o tom, jestli váš pes za cizím psem může nebo ne. To mu oznámíte povelem v momentě, kdy cizího psa zbadá. Odpadá tak vynucování kontaktu, zalehnutí (kdy se psem nemůžete pohnout) a otravné vyštěkávání, kdy se váš pes snaží cizího psa přilákat k sobě (když už on za ním nemůže).

Vy učíte psa, že si nemůže zabírat území, které patří všem (ulice, park, psí hřiště, zahrádka restaurace apod.). Pokud se pes rozhodne, že nějaké území patří jemu, bude si ho značkovat a bránit. Štěkotem bude upozorňovat každého psa, že toto území si nárokuje on a nebude tu tolerovat žádnou konkurenci. Očekává, že se mu všichni podřídí a budou dodržovat jeho pravidla. A pokud tomu tak nebude, neváhá jít do konfliktu. Zabírání území zabráníte tím, že psa nepouštíte ze dveří nebo branky jako prvního, ale pes jde hezky s vámi. Nedovolíte mu vše hned označkovat, na to jsou jen určitá místa. Trénujete s ním poslušnost v tomto prostředí. Netolerujete žádné vyštěkávání nebo drzé chování vůči psům. Učíte ho akceptovat, že se zde můžou pohybovat i jiní psi. Nedovolíte svému psovi, aby za každým psem chodil a kontroloval ho, případně obtěžoval každou fenku.

Zelená – oranžová – červená

V reálném prostředí se neustále pohybujete střídavě v třech zónách. V každé z nich váš pes reaguje jinak na daný podnět a také vy jinak přistupujete k tréninku psa. Budeme se snažit neustále držet v zelené a oranžové a vyhýbat se červené zóně. Zóny rozdělujeme podle rekce psa v momentě, kdy zbadá podnět, který ho zajímá:

Co dělat, když se k vám blíží pes?

Video: Ve videu je 10 měsíční pes, který ještě před pár týdny štěkal a útočil na každého psa do vzdálenosti 20m. Jako štěně byl napaden dospělým psem. Šlo tedy o strachovou agresi a následkem toho o nedostatečnou socializaci. S fenkami už se dokáže potkat a hrát si s nimi, ale kontakt se psy zatím nezvládá. Každopádně jsme se dopracovali do stavu, kdy neštěká a dokáže se na psa dívat ze vzdálenosti cca 5 metrů. To je také táto situace. Na druhé straně cesty jde po chodníku malý pejsek, který o kontakt nejeví moc velký zájem. Je to tedy ideální situace pro trénink.

Než psa uvidí

Psa upozorněte, že se blíží cizí pes a nabídněte řešení.

Teď je ideální čas udělat si odstup.

Vidí psa

Psovi řekněte, co přesně má udělat. (+ ukažte pamlsek)

Použijte povel “Nesmíš pejska!”.

Rozhoduje se

Sledujte psa. Máte poslední možnost ovlivnit ho.

Zastavte myšlenku povelem „Ne!“.

Tahá, štěká

Pes už se rozhodl, že bude ignorovat vaše rozhodnutí.

Zastavte první krok (vodítko + „Ne!“).

Vybíhá vpřed

Pokud jste psa nezastavili včas, vraťte ho zpátky.

Psovi dejte povel “Ne!” a ”Zpátky!”.

Nic nepomáhá?

Pravděpodobně jste moc blízko a v červené zóně.

Vzdalte se nebo situaci přečkejte.

Vzdálenost

Vytvořte si dostatečný odstup. Minimální vzdálenost je 2-3 metre, ze začátku možná bude pes potřebovat až 5 metrů. Cizí pes by se k vám neměl dostat, takže při určování optimální vzdálenosti berte do úvahy i délku jeho vodítka. Pokud je to nutné, požádejte majitele, aby svého psa k všemu nepouštěl, případně si ho dal na vodítko, pokud je na volno a mohl by běžet k vám.

T-situace

Postavte se tak, abyste stáli kolmo na trasu, po které jde cizí pes. Psa mějte vedle sebe, ne před vámi. Váš pes tak na cizího psa celou dobu vidí a může ho pozorovat. Dává mu to pocit bezpečí a kontroly nad situací, protože k němu pes nemůže nečekaně vyběhnout. Psa to uklidňuje. Nejtěžší pro psy je jít proti sobě, prudké přiběhnutí a přímý oční kontakt. Nesnažte se psovi bránit ve výhledu, celou dobu ho prokrmovat nebo ho pevně držet, hladit či konějšit. Nechte psa, ať se na druhého psa dívá.

Pamlsek

Psovi můžete nabídnout pamlsek (jen mu ho ukažte). Získá ho až po zvládnutí celé situace. Ze stresující situace tak uděláte v očích psa trénink. Nesoustředí se jen na cizího psa. Teď má na výběr a větší motivaci situaci zvládnout. Používejte pamlsky nejvyšší hodnoty, abyste dokázali cizímu psovi konkurovat.

Nesmíš pejska!

Tento povel psovi říká, že nesmí za cizím psem jít ani iniciovat kontakt. Žádné štěkání, tahání nebo kňučení. Pes má zůstat u vás, na povoleném vodítku. Může se na psa dívat. Povel vyslovte v momentě, kdy váš pes uvidí cizího psa. Máte tak šanci zastavit ho dřív, než se rozhodne štěkat nebo za psem vyběhnout. Dívejte se na svého psa a sledujte jeho reakci. Vodítko je jemně povolené, ale jen tak dlouhé, abyste psa mohli hned zastavit. Povolené vodítko psovi říká, že věříte, že se ovládne. Napnuté vodítko by naopak psovi říkalo, že očekáváte špatné chování.

Ne! + korekce

Vaše instrukce pes bude ze začátku samozřejmě ignorovat a bude se chovat tak, jak je zvyklý. V takovém případě ho potřebujete zastavit fyzicky. Upozorněte ho povelem „Ne!“ a zastavte vodítkem. Zasáhněte v momentě, kdy udělá první pohyb, vykročení nebo vyštěkne. Použijte krátké zvednutí vodítka směrem nahoru (pokud je pes vedle vás) nebo lehké cuknutí (pokud je pes dál od vás nebo před vámi). Mělo by to psa vyrušit a zastavit. Do slovního povelu „Ne!“ můžete vložit důraz, aby pes vnímal váš nesouhlas. Vyvíjíte tak na psa určitý tlak, a to fyzický i psychický.

Uklidnění

Cílem je, aby se pes uklidnil a akceptoval, že se k psovi nedostane. Jakmile pes nevyštěkne nebo nevyběhne, pochvalte ho (případně odměňte, pokud má o pamlsek zájem). Teď je správný čas psa pohladit. Může se stát, že pes opět vyštěkne nebo vyběhne. Střídejte korekci a pochvalu podle toho, jak se pes chová. Neočekávejte výsledky hned, pes potřebuje mnoho pokusů, aby si osvojil nové chování.

Pochvala

Celá situace končí pozitivně, uklidněním a pochvalou. Pak můžete pokračovat a jít dál. Pokud chcete, aby se psi seznámili, pusťte vašeho psa povelem „Můžeš!“. Kontakt s druhým psem může být vhodná odměna za to, že se pes uklidnil.

Obcházíme psa a jdeme proti psovi

Jakmile zvládá váš pes situaci, kdy stojíte a cizí pes jde kolem vás, můžete přistoupit k dalšímu kroku. Obcházení psů si můžete nacvičit při plotech, kde štěkají psy. Nakonec se propracujete až k tomu, že jde proti vám někdo se psem.

Bariéra

Pro psa je jednodušší, pokud je od cizího psa oddělený a díky tomu chráněný. Pokud má tendence proti psovi vybíhat, je pro vás jednodušší ho zastavit. Pravidlo je jednoduché – pes nesmí překročit linii vaší chůze.

Oblouček: Pokud je pro psa zatím těžké jít přímo proti druhému psovi, situaci mu ulehčíte tím, že uděláte malý oblouček.

Přejít nahoru