HODNÉ ŠTĚNĚ

VÝCVIK, VÝCHOVA A SOCIALIZACE

Je lepší mít psa dobře vychovaného a socializovaného, než psa jenom dobře vycvičeného. Ale samozřejmě nejlepší je mít zvládnuté všechny tři disciplíny!

VÝCVIK ŠTĚNĚTE

UMÍM REAGOVAT NA POVELY


Výcvik zahrnuje trénink jednotlivých povelů – ke mně, sedni, lehni, k noze, zůstaň, nesmíš, fuj a jakékoliv další povely. Štěně můžete naučit prakticky cokoliv a máte k tomu i dost prostoru, běžný dospělý pes se zvládne naučit i 100 až 200 povelů. Povelem můžou být i posunky nebo celé věty: „Pojď do auta!“ nebo „Šup do vany!“.


Povel je vždy stejný (slovo, gesto, věta) – k povelu přiradíte jednu konkrétní činnost. Díky tomu vy i štěně vždy víte, co daný povel znamená a co přesně má štěně udělat.

Štěně můžete učit povely od prvního dne a pokračovat v tom celý jeho život. Nejvíc naladěné na učení je první půlrok a během této doby byste měli zvládnout základní poslušnost (viz. níže):

POVELCO MÁ ŠTĚNĚ UDĚLAT?
KE MNĚPřiběhne, sedne si před vás a bez dovolení neodchází.
K NOZEPřiradí se k vaší levé noze – sedí nebo kráčí vedle vás, neodchází bez dovolení.
SEDNISedne si (a to ze stoje i z lehu) – zůstane sedět, i když dostává pamlsek.
LEHNILehne si (a to ze sedu i ze stoje) – zůstane ležet, i když dostává pamlsek.
ZŮSTAŇSedí nebo leží a zůstane na daném místě, dokud mu nedovolíte odejít.
APORTPřinese odhozený předmět a podá vám ho.
NESMÍŠNeudělá to, na co myslí a k čemu se zrovna chystá.
FUJNevezme si zakázaný předmět.
PUSŤPustí to, co drží v tlamě.
Podívejte se, jak krásně může štěně zvládat základní povely, v tomhle článku.

VÝCHOVA ŠTĚNĚTE

VÍM, CO SE SMÍ A UMÍM SE CHOVAT


Výchova štěněte zahrnuje učení dovedností, potřebných pro život v rodině a ve společnosti. Díky dobré výchově se štěně umí chovat a můžete ho vzít kamkoliv.


Pravidlo je vždy stejné – v konkrétní situaci požadujete od štěněte dodržení vždy jednoho konkrétního pravidla. Díky tomu ví štěně přesně, jak se má v dané situaci zachovat i bez toho, abyste mu to museli připomínat nebo ho neustále korigovat.

Dané chování se štěně musí naučit a pak ho důkladně procvičovat, aby si ho upevnilo a natrvalo osvojilo. Štěně je tvárné a ochotně se učí pravidla od prvního dne až do puberty (7.-9. měsíc).

PRAVIDLOCO MÁ ŠTĚNĚ UDĚLAT?
NIČENÍ VĚCÍ DOMAKousat může jenom hračky a žvýkací kosti.
CHOVÁNÍ U JÍDLAU jídla nevyrušuje, nežebrá a v klidu počká.
VENČENÍVenčit se má venku, příp. je doma k dispozici plena.
RESPEKTOVÁNÍ OSOBNÍHO PROSTORUNechodí za lidmi, dětmi a psy bez dovolení.
RESPEKTOVÁNÍ MAJETKUNebere si bez dovolení to, co vlastní někdo jiný.
POHOVKA, KŘESLA A POSTELNevyskakuje bez dovolení a seskočí, pokud si to přejete.
SKÁKÁNÍVítá se bez skákání – skáče jenom, když je to nabídnuto.
ŽÁDOST O NĚCOVynucování je nepřípustné, ale může slušně požádat.
DÁ VÁM PŘEDNOSTPustí vás do dveří, necpe se všude jako první.
KAVÁRNA, RESTAURACEV klidu leží u stolečku, nevynucuje si pozornost ani jídlo.
HRA SE PSY, S VÁMIKousání a neurvalé chování není dovoleno.
Více o výchově štěněte se můžete naučit v mém online kurzu Jak se stát vůdcem smečky.

SOCIALIZACE

VYZNÁM SE VE SVĚTĚ


Socializace zahrnuje poznávání okolí a učení se, jak na něj správně reagovat.

Štěně na vše, co vidí poprvé, reaguje instinktivně – snaží se to lovit, štěká na to, utíká k tomu nebo od toho, chce si s tím hrát nebo to sníst. Úkolem socializace je tuto původní instinktivní reakci odbourat a nahradit ji novou, pro vás vhodnější reakcí. V drtivé většině je takovouto „správnou“ reakcí ignorování a po štěněti chceme, aby na daný podnět nijak nereagovalo.


Reakce na podnět je vždy stejná – na konkrétní podnět požadujete vždy stejnou reakci, ideálně ignorování. Cílem socializace je zvyknout štěně na okolní podněty a zbavit ho strachu z nich. Díky tomu se štěně může pohybovat ve městě, v přírodě i mezi lidmi úplně klidně a sebejistě. Je taky schopné se v tomto prostředí bez problémů soustředit na vás, společnou hru i na plnění povelů – místo toho, aby neustále sledovalo, co se kolem děje a hroutilo se stresem a strachem o život.

Socializace je možná jenom v omezeném období, a to od prvního dne až do puberty (7.-9. měsíc). Pak se socializační období uzavře a je velmi těžké v dospělosti dohánět to, co jste doposud nestihli.

PODNĚTREAKCE ŠTĚNĚTE
při prvním setkání
REAKCE DOSPĚLÉHO PSA
který není na podnět zvyklý
LIDI, DĚTIvítat všechny, skákat na něobtěžovat kohokoliv
BĚŽCI, KOLA, KOLOBĚŽKY běžet za nimi – lovit je, skákat na ně, kousat je do nohou a hrát si s nimi štěkat na ně a útočit, bránit před nimi rodinu
KOČÁREK, KUFRštěkat, lovit, bát seštěkat na ně a útočit
JINÍ PSIvítat, běžet za nimi, hrát si s nimištěkat, útočit (ze strachu)
DOMÁCÍ ZVÍŘATAhrát si s nimi, lovit a štěkatulovit, zabít a sníst
DIVOKÁ ZVĚŘ, ZOObát se, štěkat, běžet za nimiutéct nebo ulovit, zabít a sníst
MHD, VLAK, LOĎstrach, snaha utéctodmítání vstoupit, útěk
VÝTAH, KABINYstrach, snaha utéct odmítání vstoupit, útěk
ESKALÁTORYstrach, snaha utéct odmítání vstoupit, útěk
ZVUKY (mixér, fén)strach, snaha utéct, štěkánístrach, útěk, štěkání
DEŠTNÍKY apod. strach, snaha utéct, štěkání strach, útěk, štěkání
Jak štěně naučit nereagovat na koloběžky, běžce a cyklisty, se můžete podívat v tomhle článku.

Dospělý pes reaguje na vše, s čím se jako štěně nesetkal, čistě instinktivně – loví a zabíjí zvěř, odmítá neznámé, v případě strachu reaguje útokem (štěkání, kousnutí), útěkem nebo zamrznutím. Je ze všeho vyděšený a brání se všemu, co nezná – dospělého psa už pravděpodobně nenaučíte jezdit výtahem, metrem nebo tramvají.

Seznamte proto své štěně se vším, co bude v dospělosti součástí jeho života.

Zuzana Važanová
15.11.2021