AGRESIVITA VŮČI PSŮM

Agresivita může mít několik příčin :

  • zanedbaná socializace
  • špatná zkušenost
  • úzkostný a nejistý majitel
  • nezvládnutá dominance a teritoriální chování

1. ZANEDBANÁ SOCIALIZACE:

První rok života psa je pro jeho vývoj zásadní. Období mezi 1. – 4. měsícem věku je nejintenzivnější, štěně spoznáva svět a učí se v něm žít. Kontakt se psi hraje klíčovou roli a štěně se učí správně komunikovat a dodržovat pravidla psí smečky.

Štěně, které nebylo v kontaktu se psi, může mít problém správně vyhodnotit, co mu druhý pes sděluje.

Pokud zvedáte své štěňátko do náruče, kdykoliv se k vám blíží pes, ve snaze uchránít ho před nemocemi, dokud nemá všechna očkování – může si to štěně vysvětlit i tak, že jsou ostatní psi nebezpeční.

Štěně má ze psů strach, protože nedokáže číst jejich gesta a řeč těla. Neumí tak odhadnout, jestli je pes přátelský nebo ne a snáz si chování druhého psa vysvětlí jako hrozbu. Každý pes se tak pro něj stává potenciálně nebezpečným. Štěně nezná způsob, jak se případnému konfliktu vyhnout nebo ho řešit, a tak se začne kontaktu se psi vyhýbat.

Pokud ke kontaktu dojde, chová se submisivně a pokud se pes jeví jako nebezpečný, pokusí se ho zahnat – vrčí nebo se ožene. Pokud majitel zareaguje pokáráním nebo trestem, štěně si jeho chování spojí se situací, kdy potkává cizí psi. Po pár podobných zkušenostech štěně dojde k závěru, že bude lepší se cizím psům vyhýbat úplně, a tak předejde agresi ze strany psů i ze strany majitele.

Jaká strategie mu ale zabezpečí, aby se psům vyhlo?

Kupodivu se jako nejlepší strategii jeví právě útočení na psi. Majitel se začne jiným psům vyhýbat, pokud hrozí, že se jeho pes bude chovat nevhodně a agresivně. Taky ostatní lidi se vám začnou obloukem vyhýbat, když vidí, jak váš pes startuje po jejich miláčkovi.

Štěně dosáhlo, co chtělo – psům se vyhne a tím pádem nedojde ani k napadení ani trestání z vaší strany.

Může to působit, že takový pes je spokojený, protože dosáhl svůj cíl. Opak je však pravdou. Psi, kteří útočí, žijí v neustálé obavě, že budou napadeni a svět považují za velice nebezpečné místo. Jsou vystresovaní, úzkostní a většinou mají velice nízké sebevědomí.

Cílem je zbavit je strachu a nanovo vybudovat důvěru v sebe i v ostatní psi.

Tresty situaci jenom zhoršují – pes má teď strach nejen ze psů, ale i z majitele. O to víc se bude snažit psi odehnat a jeho agresivita se ještě zvýší. Taky je dobré si uvědomit, že agresivitou a krikem nemůžete docílit toho, aby se pes sklidnil a choval se přátelsky.

Platí pravidlo napodobování – pes se učí především z toho, jak se v dané situaci zachováte vy. Pokud chcete, aby byl pes klidný a vyrovnaný, musíte se tak chovat v první řadě vy.